KONSUMENTKONTAKT
LANGUAGE
LANGUAGE
PRODUKTER RECEPT OM ANNAS KONTAKT Frågor & Svar

TILLBAKA

Användarvillkor

1. Allmänt

 • För Lotus Bakeries är det självklart att dina personuppgifter behandlas konfidentiellt med beaktande av alla relevanta bestämmelser i gällande integritetsskyddslagstiftning, såsom men inte begränsat till den allmänna uppgiftsskyddsförordningen ”GDPR”.
 • I denna allmänna integritetspolicy (nedan kallad policy) beskriver vi hur och varför vi samlar in dina personuppgifter, vad vi gör med dina personuppgifter, med vilka vi delar dem, hur vi skyddar dem och vilka val du kan göra angående dina personuppgifter. 
 • Denna policy gäller behandling av dina personuppgifter inom ramen för olika tillämpningar (webbplatser, försäljning etc.) som tillhandahålls eller drivs av oss eller på våra vägnar. 

 

2. Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter? 

 • Den juridiska person som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och som fungerar som registeransvarig är:
 • AB Annas Pepparkakor, Radiovägen 23, 135 48 Tyresö, Sverige, Orgnr: 556 149 9145, en del av Bakeries nv (nedan kallat ”Lotus Bakeries”)

 

3. Hur och på vilka rättsliga grunder kommer vi att behandla dina personuppgifter?

 • Beroende på din specifika situation kan du hitta en översikt nedan över de personuppgifter som kommer att behandlas, de rättsliga grunderna och syftet med behandlingen, om de kommer att överföras och tillämplig lagringsperiod: 
 • Konsumentfrågor, klagomål och kommentarer 
 • Vi erbjuder våra konsumenter möjligheten att skicka in eventuella frågor, klagomål eller kommentarer angående Lotus Bakeries produkter via vår webbplats. Följande uppgifter samlas in, lagras och behandlas: 
  Adress
  Förnamn
  Efternamn
  E-postadress
  Telefonnummer
  Meddelandetext 
  Behandlingen av dina uppgifter är enbart till för att behandla din fråga, ditt klagomål eller din kommentar. Dina uppgifter kommer att lagras så länge de behövs för att behandla din begäran och de kommer att raderas inom en månad efteråt. Under särskilda omständigheter, och endast vid klagomål, kan uppgifterna lagras i fem år. Dina uppgifter kan lämnas ut till ett närstående bolag till Lotus Bakeries för vidare undersökning av din fråga eller ditt klagomål. Du hittar våra närstående bolag på webbplatsen (www.lotusbakeries.com). För överföring till våra närstående bolag utanför EES tillhandahåller vi lämpliga skyddsåtgärder. Denna behandling baseras på vårt berättigade intresse att förbättra våra tjänster.
 • Marknadsföringsaktiviteter
 • När du väljer att delta i en av Lotus Bakeries tävlingar behandlas följande uppgifter:
  Titel
  Namn
  E-postadress
  Adress
  Behandlingen av dina personuppgifter sker uteslutande för att kunna göra denna tävling möjlig. Detta innebär att dina uppgifter kommer att raderas efter tävlingen. Dina uppgifter kommer inte att delas med tredje man om det inte är nödvändigt för tävlingens genomförande.
 • Hantering av affärsförbindelser 
 • Inom ramen för vår kommersiella verksamhet, och närmare bestämt relaterat till hanteringen av våra (potentiella och befintliga) kunder och (potentiella och befintliga) leverantörer är det möjligt att vi tar emot eller samlar in personuppgifter. 
 • Behandlingen av uppgifterna är uteslutande till för att hantera våra affärsförbindelser och baseras därför på vårt berättigade intresse.  Vi tar alltid hänsyn till dina integritetsrättigheter. Dina uppgifter kommer att lagras i 10 år efter att vår affärsförbindelse har avslutats och kommer att vara föremål för kontinuerlig övervakning. 
 • Dina uppgifter kan lämnas ut till ett av Lotus Bakeries närstående bolag om det anses meningsfullt i vår affärsförbindelse. Du hittar våra närstående bolag på webbplatsen (www.lotusbakeries.com). För överföring till våra närstående bolag utanför EES tillhandahåller vi lämpliga skyddsåtgärder. 

 

4. Skydd av personuppgifter

 • Vi har en uppsättning tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olaglig eller obehörig åtkomst eller användning, samt mot oavsiktlig förlust eller skada på integriteten. Dessa åtgärder har utformats med beaktande av vår IT-infrastruktur, potentiell inverkan på din integritet och de kostnader som ingår och överensstämmer med gällande branschstandarder och praxis.
 • Dina personuppgifter kommer endast att behandlas av tredje part om denna tredje part samtycker till att följa dessa tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

 

5. Cookies

 • Denna webbplats använder så kallade ”cookies”. Cookies är små textfiler med information som skickas av webbservern till din webbläsare som lagrar denna information på datorns hårddisk. De innehåller adressen till vår webbplats och ett unikt användar-ID. Nästa gång du besöker vår webbplats kommer din dator att veta att du har varit här tidigare och skicka information i den cookien tillbaka till vår webbplats. Genom att använda cookies kan vi erbjuda dig snabbare och effektivare tillträde till webbplatsen. Du kan inaktivera cookies i din webbläsares inställningar. Om du inaktiverar cookies är webbplatsen fortfarande tillgänglig, men du kanske inte har tillgång till alla funktioner på webbplatsen. Du kan också när som helst ta bort de cookies som redan installerats i din dator eller mobil.
 • Denna webbplats kan använda olika typer av cookies: ”nödvändiga cookies” (nödvändiga för att kunna använda webbplatsen och alla delar), ”funktionella cookies” (dessa cookies gör så att webbplatsen kommer ihåg de val du gör, till exempel språk eller region som du befinner dig i, och erbjuder förbättrade och mer personliga funktioner), ”prestandacookies” (för att samla in information om hur du använder webbplatsen, till exempel vilka sidor besökare använder mest, och om de får felmeddelanden från webbplatser. Dessa cookies samlar inte in uppgifter som identifierar en besökare) och ibland ”annonscookies” (används för att visa annonser relevanta för dig och dina intressen. De används också för att begränsa antalet gånger du ser en annons samt för att hjälpa till att mäta reklamkampanjens effektivitet).

 

6. Rättigheter

 • Du har följande rättigheter avseende dina personuppgifter:
 • Du kan alltid begära information om de uppgifter om dig som samlas in, lagras och bearbetas av Lotus Bakeries. För att få denna information måste du kunna bevisa din identitet (exempelvis genom att skicka oss en kopia av din identitetshandling).
  Om dina personuppgifter som lagras av Lotus Bakeries inte stämmer kan du självklart begära att de korrigeras. 
  Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas (till exempel medan det kontrolleras att dina personuppgifter är korrekta).
  Du kan begära att vi raderar alla uppgifter om dig (förutom i vissa fall, till exempel när vi måste spara dina uppgifter för att bevisa en transaktion eller när det krävs enligt lag).
  Om behandlingen är baserad på ditt samtycke, kan du återkalla ditt samtycke till lagring och behandling av personuppgifterna.
  Om du inte samtycker till att Lotus Bakeries behandlar dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål hos den svenska datainspektionen: https://www.datainspektionen.se

 

7. Vem du kan vända dig till om du har några frågor

 • För frågor, krav eller klagomål avseende tillämpningen av denna policy, eller för att utöva de rättigheter som beskrivs häri, kan du kontakta oss på dpr.nordics@lotusbakeries.com.

 

8. Ändringar i vår policy

 • Vi granskar vår policy regelbundet och lägger upp eventuella uppdateringar på den här webbplatsen. Denna policy uppdaterades senast i juni 2019.