KONSUMENTKONTAKT
LANGUAGE
LANGUAGE
PRODUKTER RECEPT OM ANNAS KONTAKT Frågor & Svar

TILLBAKA

Användarvillkor

Denna webbplats ägs och hanteras av AB Annas Pepparkakor, ett bolag bildat enligt gällande rätt i Sverige och med säte på Radiovägen 23, 135 48 Tyresö. Bolaget är registrerat i handelsregistret med organisationsnummer 556149-9145 (”Annas Pepparkakor”).

Annas Pepparkakor är ett dotterbolag till Lotus Bakeries NV, ett bolag bildat enligt gällande rätt i Belgien och med säte på Gentstraat 1, 9971 Lembeke (Belgien). Bolaget är registrerat med bolagsnummer 0401.030.860.

Uppgifterna (såsom texter, bilder, länkar osv.) på denna webbplats är endast i informationssyfte. Varken Annas Pepparkakor eller något av dess närstående bolag gör någon uttrycklig eller underförstådd utfästelse eller garanti för riktigheten, innehållet eller fullständigheten i denna information. Annas Pepparkakor förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar eller korrigeringar, samt att ta bort hela eller delar av informationen.

Denna webbplats är avsedd för personliga och icke-kommersiella ändamål för webbplatsens besökare. Webbplatsens innehåll (som layout och design, texter, grafik, bilder etc.) skyddas av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Webbplatsens innehåll får inte återges eller kommuniceras utan föregående och skriftligt tillstånd från Lotus Bakeries. Alla varumärken och varunamn som visas på webbplatsen ägs av Lotus Bakeries NV och närstående bolag.

Genom tillträde till och användning av denna webbplats godkänner du användarvillkoren och integritetspolicyn. Webbplatsen omfattas av tillämplig svensk lagstiftning.